Länkar

Här finns användbara länkar till webbplatser som på ett eller annat sätt berör kalkningsverksamhet.

En båt ligger på en spegelblank sjö och runtomkring syns granar.
Foto: Länsstyrelsen Jönköping

Havs- och Vattenmyndigheten

Myndigheten arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Till Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Vattenwebb

På SMHI Vattenwebb finns ett verktyg för att automatisera framtagande av flöden för specifika provtagningsdatum.

Till VattenWebbs webbplats.

VISS – VatteninformationsSystem Sverige

Vatten- och havsmiljöförvaltningens informationssystem. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer, miljöövervakningsprogram och åtgärder samt mycket länkad data till Sveriges yt-, grund- och kustvatten.

Till VISS webbplats.

MAGIC-biblioteket

MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma okalkade sjöar och vattendrag med avseende på försurningstillstånd och försurnings-påverkan samt deras prognos för framtiden.

Till MAGIC-biblioteket på Svenska miljöinstitutets webbplats.

Miljömål – Bara naturlig försurning

Utvärdering av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning. Når vi målen?

Till Miljömålsportalen på Sveriges miljömåls webbplats.

Skolmaterial om kalkning

Utbildningsmaterialet om försurning vänder sig till pedagoger som undervisar i högstadium och gymnasium. Det består av två delar- en lärarhandleding (PDF) och en Powerpoint-presentation (PPT).