Så använder du databasen

Här hittar du två olika inloggningsalternativ och manualer till Kalkdatabasen.

En sjö, borta i horisonten syns träd.
Foto: Länsstyrelsen Jönköping

Till Kalkdatabasen

Det finns två olika ingångar till Kalkdatabasen beroende på vilken behörighet du har.

Kalkningshandläggare

Kalkningshandläggare med behörighet använder Kalkdatabasen för länsstyrelsen (öppnas på Nationella Kalkdatabasens webbplats).

Övriga användare

Övriga användare hänvisas till Kalkdatabasen för alla (öppnas på Nationella Kalkdatabasens webbplats).

Manualer för Kalkdatabasen

Manual till Kalkdatabasen för kalkningshandläggare på länsstyrelsen (PDF)

Manual till Kalkdatabasen för övriga användare  (PDF)