Karta

Syftet med kartan är att den ska vara en hjälp för att hitta information samt fungera som underlag vid planering och utvärdering av kalkningen i Sverige.

Skärmklipp på en karta som visar kartinformation om kalkning av sjöar och vattendrag.
Bilden är ett skärmklipp taget från länsstyrelsernas WebbGIS och den visar kartinformation om kalkning av sjöar och vattendrag.

I kartan finns skikt för kalkningsobjekt, utförda och planerade kalkningar samt provplatser för vattenkemi och bottenfauna. Dessa skikt är länkade till kalkdatabasen och uppdateras dagligen.

Avgränsningen av åtgärdsområden och målområden i sjöar och vattendrag kommer från länsstyrelserna medan informationen om dessa (attributen) kommer från nationella kalkdatabasen. Info som finns för varje objekt i kalkdatabasen uppdateras dagligen.

Gå till kartan i länsstyrelsernas interaktiva kartfunktion, WebbGIS.