Nationella Kalkdatabasen

Välkommen till Nationella Kalkdatabasen

Sedan 1970-talet kalkas årligen ett stort antal sjöar och vattendrag i Sverige för att motverka försurningens effekter. I Kalkdatabasen finns alla data från kalkningsverksamheten samlad. Förutom kalkmängder för genomförda och planerade kalkningar, kalksort samt ursprung innehåller databasen även bakgrundsdata och beskrivningar för åtgärdsområden och målområden.

Om kalkning och andra motåtgärder på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Om försurning av sjöar och vattendrag på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Gå till databasen

Databasen finns i två versioner, intern och extern. Den interna används av kalkningshandläggare på länsstyrelsen med redigeringsbehörighet och den externa används av övriga. Alla användare har samma möjlighet att söka ut och exportera data från databasen.

Kalkningshandläggare med behörighet använder:

Övriga användare hänvisas till:

Bilden visar granar i solljus som står längst med ett vattenbryn.
Foto: Länsstyrelsen Jönköping

Nyheter

Närbild på forsande vatten.

Nyhetsbrev 2021:2

En sammanfattning av vad som uppdaterats i november 2021 i den nationella kalkdatabasen.

Nyhetsbrev 2021:1

I nyhetsbrevet sammanfattas vad som hänt i den nationella kalkdatabasen under 2020.