Nyhetsbrev 2021:2

En sammanfattning av vad som uppdaterats i november 2021 i den nationella kalkdatabasen.

Här kommer en sammanfattning av vad som uppdaterats i november 2021 i den nationella kalkdatabasen.

Förändringar i kalkdatabasen

 1. Tiden man kan vara inne i kalkdatabasen utan att vara aktiv har förlängts till en dag. Man behöver alltså inte längre gå till förstasidan med jämna mellanrum för att aktivera databasen
 2. En kontroll görs vid import av data så att det endast går att importera data för det egna länet
 3. En bugg som begränsade möjligheten att importera/skriva över riktigt gamla kalkningar har åtgärdats
 4. En bugg vid import av nya kalkningar har åtgärdats så att det alltid går att importera med tomma celler i KalkningsID-kolumnen
 5. Under Sök/kalkningar har status lagts till i filen ”Exportera i importformat” för både planerade och utförda kalkningar. Där kommer alltså alla kalkningsobjekt med, även vilande och avslutade.
 6. I kalkplaneringsverktyget visas endast det senaste årets kalkmedel/metod, även om det varit olika under årens lopp. Detta gäller även för exportfilen

Förändringar i kalkdatabasens WebbGIS

 1. Uppdatering av geografier har gjorts i skikten Åtgärdsområde, Målområde sjö och Målområde vattendrag för de län som skickat in ändringar. Uppdatering av attributen görs varje natt.
 2. Våtmarksskiktet (polygon) är klart och kommer inom kort att läggas till i kalkdatabasens WebbGIS samt i geodatakatalogen. Uppdatering av attributen görs varje natt
 3. För utförda kalkningar visas information endast för den senaste kalkningen. För att se kalkmängder för alla år klickar man på länken till kalkdatabasen

Under utveckling

Arbete pågår med att koppla MVM-databasen på SLU till kalkdatabasen men vi kan i nuläget inte säga när detta blir klart.

Kända problem

 1. Skogsstyrelsens markfuktighetskarta är tyvärr fortfarande inte tillgänglig  för externa karttjänster såsom Kalkdatabasens WebbGIS.
 2. Möjligheten att länka kalkdatabasens tabeller till Access försvann i samband med den senaste uppdateringen av databasen. Detta beror på att säkerheten för systemet höjts och skyddas bakom fler brandväggar.

Problemet med att öppna kalkdatabasen, som uppstod i samband med den senaste uppdateringen 9 november, har åtgärdats. Tack alla som hjälpte till att kolla funktionaliteten av databasen!

Upptäcker ni fel i databasen eller behöver hjälp så kontakta resursbrevlådan kalkdatabasen@lansstyrelsen.se. Detta gäller även om ni har förslag på förbättringar av kalkdatabasen, kartan och/eller projektwebben.