Nyhetsbrev 2021:1

I nyhetsbrevet sammanfattas vad som hänt i den nationella kalkdatabasen under 2020.