Utbildning

Här samlas dokumentation från utbildning i kalkning och kalkdatabasen.

Kalkdatabasen

Dokumentation från utbildningar som hållits om Kalkdatabasen.

Grundutbildning Göteborg 2022

Dokumentation från grundutbildning om kalkning.

Grundutbildning Sundsvall 2023

Information på gång.

Våtmarkskalk-ningskurs 2016

Utbildningsmaterial från kursen i våtmarkskalkning.