Publikationer och rapporter

Här samlas publikationer och rapporter med anknytning till kalkning som inte finns med på länsstyrelsernas eller Havs- och Vattenmyndighetens webbsidor.

Kalkningsåret 2016 (PDF)

Kalkningsåret 2015 (PDF)

Grov kalk i sjöar 2015-Myrica (PDF)

Kalkningsåret 2014 (PDF)

Grov kalk på våtmarker 2013-Myrica (PDF)