Publikationer och rapporter

Här samlas publikationer och rapporter med anknytning till kalkning som inte finns med på länsstyrelsernas eller Havs- och Vattenmyndighetens webbsidor. Kalkningsåret 2016 (PDF) Kalkningsåret 2015 (PDF) Grov kalk i sjöar 2015-Myrica (PDF) Kalkningsåret 2014 (PDF) Grov kalk på våtmarker 2013-Myrica (PDF)

Utbildning

Här samlas dokumentation från utbildning i kalkning och kalkdatabasen. Kalkdatabasen Dokumentation från utbildningar som hållits om Kalkdatabasen. Klicka här Grundutbildning Göteborg 2022 Dokumentation från grundutbildning om kalkning. Klicka här Grundutbildning Sundsvall 2023 Information på gång. Klicka här Våtmarkskalk-ningskurs 2016 Utbildningsmaterial från kursen i våtmarkskalkning. Klicka här

Kalkhandläggarträffar

Här finns länkar till dokumentation från de årliga kalkhandläggarträffarna Presentationer från kalkhandläggarträffen i Nässjö 2021  Program (PDF) Välkommen till Jönköpings län, Nässjö kommun och kalkhandläggarträff, Tobias Haag (PDF) Kalkningsverksamheten i Jönköpings län, Ingela Tärnåsen (PDF) Restaureringsarbetet i Jönköpings län, Karl-Magnus Johansson (PDF) Aktuellt på Havs- och vattenmyndigheten och medelsfördelning 2022, Erik Boström (PDF) Samhällsekonomisk analys av fortsatt kalkning, Maria Noring […]